Share |

Helpen tijdens wedstrijden 

Zoals jullie weten kunnen wij de wedstrijden onmogelijk organiseren zonder jullie hulp. De meeste keren hebben we alleen ringmeesters en schrijvers nodig, maar soms ook parkeerwachters. Alle leden van RV de Prins moeten gedurende een seizoen 2 keer helpen. Een seizoen loopt bij ons van september tot september. 
Je kunt je aanmelden bij Anita Terheijden via medewerkersprins@gmail.comGeef s.v.p. de data door waarop je wilt helpen en wat je wilt doen: ringen of schrijven.  

Als je je hebt ingeschreven om te komen helpen en je bent achteraf niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn, geldt de verplichting dat je zelf voor vervanging zorgt. Hierdoor ben je echter niet vrijgesteld van 'je beurt'. Het is al lastig genoeg als er op het laatste moment iemand niet kan helpen en het komt helaas toch nog voor dat dit probleem dan bij één van de bestuursleden wordt neergelegd. Uiteraard zijn er altijd onvoorziene omstandigheden waardoor je dit niet zelf kunt regelen, waar wij natuurlijk begrip voor hebben.

Als een jury een eigen schrijver meeneemt en je hebt je opgegeven om te schrijven, dan proberen wij je dit zo tijdig mogelijk te laten weten. Als er nog niet genoeg helpers zijn voor die betreffende wedstrijd, wordt soms een beroep gedaan op de flexibiliteit van een ieder om in zo'n geval bijvoorbeeld te ringen i.p.v. te schrijven.

Leden die niet willen helpen moeten dit voor aanvang van het seizoen melden bij het bestuur, waarna je een rekening ontvangt voor het betalen van 100 euro afkoop. Blijkt iemand aan het einde van het seizoen niet geholpen te hebben volgt ook een rekening van 100 euro.

Voor alle leden van RV de Prins geldt:
1. Iedereen moet minimaal 2 keer per seizoen helpen. 
2. Leden die niet willen helpen kunnen deze verplichting afkopen voor 100 euro.
3. Als je na inschrijving toch verhinderd blijkt te zijn, zorg je zelf voor vervanging.