Share |

Opzeggen lidmaatschap

Afmeldingen ontvangen na 25 november kunnen niet tijdig worden doorgegeven aan  de KNHS. Het volledige bedrag voor het lidmaatschap en voor eventuele startkaarten blijft dan verschuldigd aan RV de Prins en aan det KNHS. Het lidmaatschap en/of de startkaart zullen dan een volledig kalenderjaar later worden beëindigd.

Wij werken met lidmaatschappen van 1 jaar. Wil je je lidmaatschap beëindigen en/of een startkaart opzeggen, dan ben je verplicht dit uiterlijk 25 november voorafgaande aan het kalenderjaar van opzegging, schriftelijk door te geven. U kunt de mail sturen naar secretariaat@rvdeprins.nl.