Share |

Halfjaarlijkse enting

Het bestuur van RV de Prins organiseert twee keer per jaar een gezamenlijke inentingsactie.

Dit gebeurt in de zomer en winter. Je kunt je paard dan laten inenten tegen influenza en tetanus (dit is de standaard enting).

 

Eerstvolgende enting

Op dinsdag 27 november 2018 worden ’s-avonds weer de halfjaarlijkse inentingen gegeven.

Opgeven kan t/m uiterlijk zondag 25 november. Het aantal entingen geven wij van tevoren door aan de dierenarts, opgeven na zondag 25 november 12:00h is daarom niet meer mogelijk!
Kosten inenting: Influenza + tetanus  € 18,50

De verwachting is dat de dierenarts er om 19.00h is. Het is niet noodzakelijk dat je hier zelf bij aanwezig bent.

Paarden die niet op stal staan worden NIET ingeënt, houd hier s.v.p. rekening mee!

 

Inlevermomenten:
Het paspoort (of inentingsboekje) + GEPAST geld dienen uiterlijk dinsdag 27 november om 18:30 uur te zijn ingeleverd.

  • Vrijdag 23 november van 20:30 tot 21.30 in de kantine bij Ria Treuren

  • Zondag 25 november bij het wedstrijdsecretariaat

  • Dinsdagavond 27 november van 18:00 tot 18:30 in de kantine bij Alicia van Schaften

Zorg voor GEPASTE BETALING wij beschikken niet of nauwelijks over wisselgeld.

 

De regels van het enten:

  • In het paspoort moet een geldig overzicht zijn geregistreerd van de aan het paard toegediende vaccinaties, inclusief de verplicht gestelde vaccinaties tegen influenza.

  • De basisvaccinatie tegen influenze bestaat uit twee inentingen, die minimaal 21 en maximaal 92 dagen na elkaar moeten zijn toegediend. In de periode tussen deze twee entingen mag niet aan wedstrijden worden deelgenomen.

  • Vervolgens moet jaarlijks (niet later dan 12 maanden na de vorige enting) de vervolg enting zijn gegeven.

  • Een paard en of pony mag na het enten voor een periode van 7 dagen niet deelnemen aan wedstrijden

Voorbeeld: geënt op 31 januari 2015 dan dient de vervolg enting voor of uiterlijk op 31 januari 2016 te zijn gegeven. Dit is van toepassing op alle entingen in het paspoort.