Share |

Het bestuur van RV de Prins:

 

 

 

 

(Vice) Voorzitter 

In de functie voorzitter van de vereniging coördineert Dennis de vergaderingen. Hijonderhoudt externe contacten zoals met Anton Duijndam, het bestuur van de Delftse Ponyclub en Stichting Concours Delft. Ook volgt hij de ontwikkelingen en plannen van o.a. de Kring en KNHS regio Zuid-Holland. Mail Dennis op voorzitter@rvdeprins.nl

Secretaris 

De secretaris is verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Het aan- en afmelden  van leden wordt door de secretaris geregeld. Heb je vragen hierover neem dan contact op via secretariaat@rvdeprins.nl.

Penningmeester 

De Penningmeester is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging. De penningmeester beheert de kas, en stelt jaarlijks de begroting op. Zij onderhoudt tevens de contacten met de kascommissie. Heb je financiële vragen neem dan contact op via penningmeester@rvdeprins.nl.

Wedstrijdsecretaris

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de wedstrijdadministratie, zoals het aanvragen van wedstrijden bij de KNHS, inschrijven van deelnemers en verzorgen van start- en uitslagenlijsten. Daarnaast regelt de secretaris ook het inschrijvingen voor evenementen in teamverband zoals bijvoorbeeld de Zuid-Holland Cup.  Voor vragen over wedstrijden of aan- en afmelden kun je contact opnemen met Monique via wedstrijdsecretariaat@rvdeprins.nl.

Algemeen bestuurslid 

De algemene bestuursleden hebben een grote variatie aan taken. Ze zorgen, net als de overige bestuursleden, voor bemanning van het wedstrijdsecretariaat tijdens de wedstrijden. Daarnaast zijn er nog diverse andere taken zoals de coördinatie van de medewerkers en het inplannen van juryleden.

Entingscommissie

De halfjaarlijkse entingen worden geregeld door Marion Smits, Alicia van Schaften en Ria Treuren.

 

 

 

Dennis van Lingen

Voorzitter

Noortje Geerts

Vice-voorzitter

Caroline van Duivenbode

Secretaris

Monique van Praet

Wedstrijdsecretaris

Wendy de Ruiter

Penningmeester

René van Praet

Algemeen bestuurslid

Karin van Doorne

Algemeen bestuurslid