Share |

Het bestuur van RV de Prins:

 

 

 

 

Voorzitter

Penningmeester

Wedstrijdsecretaris

Anouk Franken

Algemeen bestuurslid

06-46623916

Voorzitter - Monique van Praet.

In de functie voorzitter van de vereniging coördineert Monique de vergaderingen. Ze onderhoudt externe contacten zoals met Anton Duijndam, het bestuur van de Delftse Ponyclub en Stichting Concours Delft. Ook volgt ze de ontwikkelingen en plannen van o.a. de Kring en KNHS regio Zuid-Holland.

Secretaris - René van Praet

Als secretaris is René verantwoordelijk voor de ledenadministratie.  Het aan- en afmelden  van leden wordt door .... geregeld. Ook startpas-aanvragen komen bij hem terecht. Heb je vragen hierover neem dan contact op met René op via de mail.

Penningmeester - Anouk Franken.

Anouk is verantwoordelijk voor de financiële administratie van de vereniging.  Als penningmeester beheert Anouk de kas, en stelt jaarlijks de begroting op. Zij onderhoudt tevens de contacten met de kascommissie. Heb je financiële vragen neem dan contact op met Anouk.

Wedstrijdsecretaris - Anouk Franken

De wedstrijdsecretaris is verantwoordelijk voor de wedstrijdadministratie, zoals het aanvragen van wedstrijden bij de KNHS, inschrijven van deelnemers en verzorgen van start- en uitslagenlijsten. Daarnaast regelt de secretaris ook het inschrijvingen voor evenementen in teamverband zoals bijvoorbeeld de Zuid-Holland Cup.  Voor vragen over wedstrijden of aan- en afmelden kun je contact opnemen met de secretaris.

Algemeen bestuurslid - Anita Terheijden

De algemene bestuursleden hebben een grote variatie aan taken. Ze zorgen, net als de overige bestuursleden, voor bemanning van het wedstrijdsecretariaat tijdens de wedstrijden. Daarnaast zijn er nog diverse andere taken zoals de coördinatie van de medewerkers en het inplannen van jury leden.

 

Halfjaarlijkse entingen

De organisatie van de halfjaarlijkse entingen worden geregeld door, Marion Smits, Alicia van Schaften en Ria Treuren

 

 

Secretaris

Monique van Praet

 René van Praet

Anouk Franken

06-46623916

06-50449216

Anita Terheijden